Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מילים בענן

‘ענן מילים’ הוא ייצוג וויזואלי של טקסט.

הענן מורכב ממילים רבות, כאשר לכל מילה גודל וצבע שונה, בהתאם לשכיחותה בטקסט – גודל המילה בענן מצביע על מספר המופעים שלה בטקסט.
לצורך יצירת הענן, ניתן לעשות שימוש בטקסט קיים או בתשובות תלמידים.
החשיבות של ענן המילים היא באפשרויות השיח שהוא מזמן, ולמעשה הענן הוא בדרך כלל רק התירוץ לדיון הכיתתי ולא המטרה הסופית.

במידה ובחרנו ליצור ענן מתשובות תלמידים, כדאי לוודא שתוכן הענן יהיה מועיל ויציג את המידע בצורה ברורה, לצורך כך חשוב לתת לתלמידים הנחיות ברורות ומדויקות. יש לכתוב שאלה המזמנת תשובה קצרה ולבקש מהתלמידים להקליד תשובות קצרות ומדויקות – עדיף כאלו המורכבות ממילה אחת או שתיים.

ניתן לעשות שימוש בענני מילים בכיתה בשני אופנים:25 הצעות לשימוש בענן מילים בכיתה

 

לקריאה על הצעתו של מאיר ארזי (הצעה מספר 13)

לקריאת הצעתן של רחלי עברי ויסמין אדרי (הצעה מספר 8)כלים ליצירת ענני מילים:

  • wordclouds – כל ליצירת ענן מילים מעוצב.

  • Tagxedo – כלי ליצירת ענן מילים מעוצב.
  • jasondavies – כלי ליצירת ענן מילים לא מעוצב (יתרון: לא מצריך התקנה או הרשמה).
  • AnswerGarden – כלי ליצירת ענן מילים שיתופי
  • wordsaladapp – אפליקציה ליצירת ענן מילים במכשירי סמארטפון או טאבלט. מאפשר לתלמיד יצירת ענן מילים אישי, כולל שיתוף נוח של התוצר (התמונה) ברשתות החברתיות.
  • SMS HIT – כלי ליצירת ענן מילים באמצעות משלוח הודעת SMS. מתאים לפעילות במהלך פעילות חוץ-כיתתית.
  • wordle – כלי ליצירת ענן מילים
  • Tag Cloud Generator – ענן מילים במסמכי GOOGLE DOC
  • WordSift – ענן מילים למקצועות השפה (לא תומך בעברית)
  • Mentimeter – כלי סקר המאפשר תצוגת ענן מילים
Exit mobile version