Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

שימוש בכלי Google Drive במסגרת הנחיית היחידה חמישית במדעי החברה

GOOGLE DRIVE מציע מגוון כלים המאפשרים עבודת צוות מקוונת ומתאימים לצורך כתיבה והנחייה של עבודת החקר ביחידה החמישית במדעי החברה.

  • מסמך – מתאים לצורך כתיבת העבודה
  • מחולל טפסים – לצורך הפצת שאלון מקוון
  • גיליון אלקטרוני (מקביל ל-EXCEL) – לצורך ניתוח תשובות הנחקרים

כלים אלה מאפשרים למשתמש ליצור, לאחסן ולשתף מסמכים עם אנשים אחרים.

כלי GOOGLE מתאימים במיוחד לעבודה אישית / קבוצתית של תלמידים ומאפשרים ליווי שוטף של המורה לכל אורך תהליך הכנת העבודה – החל מהשלב התיאורטי (מסמכים), דרך איסוף הנתונים מהשטח (שאלון) ועד לעיבוד הנתונים והצגתם (גליון אלקטרוני).


איך מתחילים ?


 לרשותכם מדריכים מצולמים לעבודה עם הכלים השונים

קבצים לתרגול העבודה בגליון האלקטרוני

לנוחיותכם, תוכן עניינים לסרטון ההדרכה בנושא הגליון האלקטרוני

*** שימו לב: מדובר במדריכים טכניים בלבד באמצעותם תוכלו להכיר את פונקציות שונות. לצורך עבודת החקר, עליכם לבדוק את הנחיות המפמ”ר ולהציג במסגרת העבודה את הפרמטרים כפי שהתבקשתם במסמכים הרשמיים.

Exit mobile version