Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ציר זמן | מגוון אופציות ליצירה

הוא אמצעי המחשה חזותי באמצעותו ניתן להציג אירועים היסטוריים על פי מועד התרחשותם.
ציר זמן, על סוגיו השונים, מאפשר ארגון אירועים היסטוריים על פי סדר כרונולוגי – הצגת התרחשויות הקשורות למלחמה או תהליכים חברתיים ומדיניים בשיעורי היסטוריה, הצגת התהליכים שבדרך לחוקק חוק בשיעורי אזרחות, חייהם של מגלי הארצות בשיעורי הגאוגרפיה, מועד הקמת בתי מדרש בשיעורי מחשבת ישראל וכו’.

 


מורה יוכל להשתמש בציר זמן מוכן, לדוגמה:

 
Screenshot_159
 

בנוסף, יכול המורה ליצור בעצמו ציר זמן אותו יציג לתלמידים בכיתה או לבקש מהתלמידים ליצור ציר זמן משלהם (אישי או קבוצתי). לצורך כך, ניתן להעזר במגוון הכלים הפשוטים ליצירת ציר זמן שמציעה רשת האינטרנט. בהם ניתן לשלב טקסטים, תמונות, סרטונים ועוד.

דוגמה לשילוב צירי זמן בהוראת האנגלית ניתן למצוא בפוסט זמן לכל ועת לכל… ציר זמן! מאת דרור אלנר, מורה לאזרחות ולאנגלית בביה”ס “מעיין השחר” שבקיבוץ עין החורש. מתוך הבלוג (לא) יוצא מהכלים של אביב צמח.
חנה רודיטי, מורה למדעי החברה, יצרה ציר זמן, על פי תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה לתלמידי הפסיכולוגיה אותם היא מלמדת – לחצו כאן לקריאה אודות התהליך.
ניתן ליצור ציר זמן גם בנושאים אקטואליים כגון, חייו ופועלו של אריאל שרון, נלסון מנדלה וכו’. דוגמה לשימוש כזה ניתן לראות בציר הזמן אשר יצרה דרורה נגב, מדריכה לגאוגרפיה ולמולדת חברה ואזרחות, המציג תחנות בחייו של אריק שרון.

מומלץ לצפות בסרטון ציר הזמן – יסודות ההיסטוריה ואת ההצעה היישומית הנלווית אליו לשימוש בציר הזמן בהוראת ההיסטוריה, ובכלל.


יישומים בהוראה


מספר מדריכים ליצירת צירי זמן בכלים שונים:
Exit mobile version