Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

טסים ולומדים

התחילו את השיעור בחידה בלשית, באמצעות כרטיסי טיסה פיקטיביים …

הכנסו לאתר Ticket-O-Matic, צרו כרטיס טיסה פיקטיבי עם שם התלמיד/ים (באנגלית כמובן) או דמות מוכרת (היסטורית/בדיונית וכיו’), בחרו תאריך (היסטורי/עדכני), מקום מוצא ויעד.

בשיעור, חלקו לכל תלמיד (או צוות) כרטיס טיסה ושלחו אותם לזהות את הדמות, למצוא עליה מידע, על ארץ/עיר היעד, על האירוע ההיסטורי, ו/או על התרבות במקום ועוד.
התוצר יהיה טקסט קצר המתאר את הנושא ומשלב בתוכו מושגים מתחום הדעת.

כך, לדוגמה בשיעור סוציולוגיה, היסטוריה אוחינוך, העוסק בחברה הישראליות ובכור ההיתוך, נוכל להציג מספר כרטיסי טיסה של עולים מתקופות שונות. ולבקש מהתלמידים שיתארו את מניעי העליה, הקשיים וההתלבטויות של העולה אשר את כרטיס הטיסה שלו קיבלו.
ובאותו אופן, בשיעור היסטוריה יוצגו כרטיסי טיסה של דמויות היסטוריות מרכזיות והתלמידים יצטרכו להציג את פועלם בתקופת “הטיסה”.
בשיעור חינוך (או מדעים) נוכל לחלק כרטיסי טיסה על שמם של זוכי פרס נובל הישראלים – על פי מועד קבלת הפרס. ונבקש מהתלמידים לתאר את הדמות ואת התרומה עליה זכתה בפרס הנחשב.

Exit mobile version