Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Bitly URL Shortner – קיצור כתובת אינטרנט

Bitly URL Shortner – העלתם תוכן לרשת / מצאתם קישור מדהים ואתם מעוניינים להפנות תלמידיכם לאתר, אך הכתובת ארוכה ומכוערת ?


Exit mobile version