אטלס דיגיטאלי

%d7%90%d7%98%d7%9c%d7%a1-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99

כניסה לאטלס
*** האתר בתשלום, אך ישנן מפות (לדוגמה) ופעילויות מסוימות (לדוגמה) הפתוחות לשימוש חופשי.

מתוך האתר:
“המעבדה לגיאוגרפיה חישובית” באוניברסיטה העברית בירושלים וצוות הגיאוגרפיה של מט”ח פיתחו אטלס דיגיטלי בעברית ללימוד הידע המרחבי ולחקירתו.
סביבת עבודה המכילה עשרות מפות פיזיות ונושאיות המתעדכנות באופן שוטף: אקלים, צפיפות אוכלוסייה, ריכוזים עירוניים ועוד.
האטלס מלוּוה בגרפים, בקישורים, בתמונות ובסרטונים.
לכל מפה מצורפת יחידת חקר המשלבת מיומנויות מפה בעידן הדיגיטלי והבנת נושאים ועקרונות מרכזיים במקצוע הגאוגרפיה.
כל המידע במפות מוצג בעברית ונותן מענה לצרכים של תכנית הלימודים.

משימות מתוקשבות בילקוט הדיגיטלי המשלבות פעילות באטלס הדיגיטלי (לבעלי סיסמה בלבד)

מידע נוסף על האטלס הדיגיטלי