Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Trello

Trello הוא כלי לניהול זמן וניהול פרויקטים בשיתוף עם אנשים נוספים, החל מהגשת עבודה קבוצתית ועד ארגון מסיבה/חתונה.

הכלי מאפשר למשתמש/קבוצת המשתמשים לעקוב אחר המשימות וקצב ביצוען, באמצעות תצוגה חזותית של לעשות, עושה ונעשה.

מדריך מצולם

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מצולם מאת טל שן-טל ברסלר

מדריך מאת שרון מרגולין

Exit mobile version