Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מציאות רבודה

המושג “מציאות רבודה” (Augmented reality) מתייחס לשילוב בין מציאות אמיתית למציאות הווירטואלית.


המשתמש סורק באמצעות מצלמת הטלפון החכם את האובייקט המדובר (תמונה, עצם) ובתגובה מקבל מסר (תוכן ממוחשב) אשר נשתל מראש על ידי יוצר הפעילות.

מתאים במיוחד לצפייה “מקרוב” בפסל, תמונה, מבנה – באמצעות הוספת שכבה של תמונה מפורטת, אנימציה, קטע וידאו וכד’.

לדוגמה: מידע על הדמות המצולמת, נתונים היסטוריים על האתר, סרטון ועוד.
באופן זה אנו “מעירים לחיים” את דף השאלות המודפס / לוח המודעות הבית ספרי ועוד…


דוגמה מתחום ההוראה


למידה ניידת, באמצעות הטלפון החכם, יכולה להתבצע גם בדרכים נוספות.
הנכם מוזמנים להכנס לקישור ולקרוא על שילוב QRcode בלמידה.

המושג “מציאות רבודה” (Augmented reality) מתייחס לשילוב בין מציאות אמיתית למציאות הווירטואלית.

המשתמש סורק באמצעות מצלמת הטלפון החכם את האובייקט המדובר (תמונה, עצם) ובתגובה מקבל מסר (תוכן ממוחשב) אשר נשתל מראש על ידי יוצר הפעילות.

מתאים במיוחד לצפייה “מקרוב” בפסל, תמונה, מבנה – באמצעות הוספת שכבה של תמונה מפורטת, אנימציה, קטע וידאו וכד’.

לדוגמה: מידע על הדמות המצולמת, נתונים היסטוריים על האתר, סרטון ועוד.
באופן זה אנו “מעירים לחיים” את דף השאלות המודפס / לוח המודעות הבית ספרי ועוד…


דוגמה מתחום ההוראה


תוכלו למצוא ברשת מגוון כלים ליצירת מציאות רבודה, להלן מספר כלים:


למידה ניידת, באמצעות הטלפון החכם, יכולה להתבצע גם בדרכים נוספות.
הנכם מוזמנים להכנס לקישור ולקרוא על שילוב QRcode בלמידה.

Exit mobile version