Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

PDFsam | פיצול ומיזוג קבצי PDF

PDFsam מאפשר פיצול ומיזוג של קבצי PDF.

  • פיצול מסמך PDF נעול לדפים בודדים או כל נקודת חיתוך אחרת לבחירתכם.
  • מיזוג מספר קבצי PDF לכדי מסמך אחד רציף.
  • החלפת מיקום קבצים בקובץ (VISUAL REORDER).

*מחייב הורדה.


כיצד ניתן לדעת אם במחשב פועלת גרסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של windows ? בדקו בקישור


מדריך כתוב מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

Exit mobile version