אקדמיית קהאן בעברית

אקדמיית קהאן בעברית
מאגר סרטונים במגוון נושאים: חשבון ומתמטיקה, פיזיקה וביולוגיה.
מתאים במיוחד לשימוש ב”כיתה הפוכה”.

בנוסף על מאגר הסרטונים, קיים גם מאגר תרגילי התנסות לתלמיד – כל לומד מתרגל בקצב שלו. המערכת היא דינמית ומותאמת לרמת הידע האישי של הלומד.