Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

SmartSchool

SmartSchool היא מערכת לניהול מכלול התהליכים הפדגוגיים בבית-הספר: אירועי משמעת, ציונים, בגרויות, הפקת תעודות, התאמות לימודיות ועוד.
Webtop הוא שולחן עבודה ווירטואלי אשר נועד לאפשר שימוש ידידותי ופשוט במוצרי SmartSchool.

פוסטר ב-YouTube
Exit mobile version