Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Vocaroo

Vocaroo הוא כלי המאפשר יצירת הקלטה קולית שניתן לשתף באמצעות קישור, שיתוף ברשת החברתית, הטמעה באתר, יצירת קוד QR שיוביל לקובץ השמע או הורדת קובץ הקול למחשב.

ניתן להעלות אל הכלי קובץ קול המצוי מהמחשב, בגודל של עד 50 MB.

הצעה לשימוש: מתאים לשימוש עם תלמידים הזקוקים להקראה של טקסט הבחינה. הקליטו את הטקסט / שאלון הבחינה ואפשרו לתלמיד להקשיב להקלטה בקצב שלו.


מדריכים מצולמים באנגלית

Exit mobile version