Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Fruit Machine

כלי זה מתאים במיוחד כשאנו רוצים להעיר מעט את הכיתה.
ניתן להזין את שמות תלמידים / קבוצות ומי שעולה בגורל יענה על השאלה הבאה.
לחילופין ניתן להזין למכונת המזל רשימת מושגים / נושאים אותם למדנו בכיתה והמושג/הנושא שיעלה בגורל יהיה זה עליו תשאל השאלה הבאה.
ואם ממש תרצו להתפרע, צרו מגריל שמות ומגריל מושגים, האחד לצד השני…
תוכלו להטמיע באתר בתחילת השנה את רשימת הכלי עם רשימת השמות ולחזור אליו בכל עת.
עוד על הכלי במדריך הווידאו המצולם
Exit mobile version