שעון עצר מקוון | online stopwatch

Online Stopwatch
שעון עצר (סטופר) מקוון, מתאים לשימוש בהרצאות או משחקים קצובי זמן.

מתויג:, , ,