Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

התקנת TAB מותאם אישית בדף הפייסבוק

רוצים לחבר בין האתר הבית ספרי לדף הפייסבוק הבית ספרי ?

צרו טאב מותאם אישית בדף הפייסבוק, אשר יקשר את הגולש ישירות לאתר.

Exit mobile version