Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

חובת צפייה…

חובת צפייה…


דרך נפלאה להביע עמדה 🙂

ובעקבות הפרסום הראשוני של הפוסט, הגיע גם סרטון זה אשר צולם בדרום הארץ.
מחמם את הלב לראות את השימוש שנעשה בטכנולוגיה לצורך הבעה עצמית.
לראות שוב שכל ילד יכול למצוא דרך להביע את חוזקותיו, ולעתים הטכנולוגיה היא הכלי שמסייע.

Exit mobile version