Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מערכת השמש

לומדים על מערכת השמש ברשת

מפה דינמית של מערכת השמש – לחץ כאן


תיירות במערכת השמש , פרחי מדע –
לחץ כאן

מערכת השמש, בריינפופ – לחץ כאן

מגוון מקורות נוספים, באנגלית – לחץ כאן

Exit mobile version