Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

watch2gether

Screenshot_34
כלי המאפשר צפייה משותפת עם תלמידים בסרטונים מיוטיוב, כולל אופציה לצ’ט קבוצתי במקביל לצפייה.


  • בהגדרות ניתן לקבוע מי משמשתתפים נחשב למנחה (בנוסף ליוצר הפעילות).
  • בהגדרות ניתן גם לקבוע מהן ההגדרות של המשתתפים – האם הם יכולים להפעיל את הסרטון מאצלם (לא מומלץ), להפעיל מצלמה ומיקרופון, לכתוב בצ’ט.
  • בכל רגע נתון יוכלו לפעול עד 10 מצלמות+מיקרופונים של משתתפים (בתנאי שפתחו מצלמה).
  • אין הצהרה רשמית על מספר מקסימלי של משתתפים בחדר, אך בפורום יש עדויות על מפגשים של כ-100 משתתפים.

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה
מדריך מצולם בעברית מאת אריק בורשטיין

לכלים נוספים ליצירת שיעור סינכרוני – לחצו כאן

Exit mobile version