Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

אם כל הקרח היה נמס…

Rising Seas

אין צורך להמתין 5000 שנה !

מפה מקוונת של National Geographic מאפשרת לחקור את קו החוף החדש שהיה נוצר, אילו נמס כל הקרח על פני האדמה ומימיו היו מתנקזים אל הים…

המפה מציגה את מתאר החוף לאחר עליית המפלס בכ-65 מטר, וניתן להדגים באמצעותה את שקיעתן של ערים מרכזיות אל מתחת לפני הים…

מקור: freetech4teachers

Exit mobile version