Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

123d.circuits

Screenshot_700

123d.circuits

כלי המאפשר שיתוף פעולה בעיצוב ובדיקה של מעגלים אלקטרוניים ברשת.

מקור: freetech4teachers

Exit mobile version