Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תזמון פוסטים בפייסבוק

פונקציה בה אני עושה שימוש רב בדפי הפייסבוק אותם אני מפעילה היא תזמון פוסטים.

מנהלי דפי הפייסבוק הבית ספריים (ובכלל) יכולים לעשות שימוש באופציית התזמונים לצורך ריכוז העלאת התכנים (הידועים מראש) ליום בשבוע.
הפוסטים המתוזמנים יתפרסמו כל אחד במועד שנקבע מראש (בטווח של עד חצי שנה).

האופציה מתאימה לפרסום חידה שבועית, איחולי הצלחה בבחינת הבגרות, תזכורת לתלמידים על קיום טקס/אירוע וכו’.

לדוגמה, יום הזכרון ליצחק רבין ז”ל הוא מועד הקבוע בלוח ולכן ניתן לתזמן מראש את הפרסום המציג את הכרזה הרשמית או שער עיתון ‘ידיעות אחרונות’ שהתפרסם ביום שלאחר הרצח למועד הרצוי.

כעת תוכלו לפרסם פוסטים גם מתוך שינה 🙂

Exit mobile version