Blendspace (לשעבר Edcanvas)

Screenshot_5

blendspace ***לשעבר Edcanvas

כלי ליצירת פרוטפוליו בקלות, כולל אפשרות לשותפי עריכה.


הפלטפורמה מאפשרת ארגון תכנים בצורה וויזואלית ונוחה.
את התכנים ניתן לשאוב ישירות מהמחשב האישי או מהרשת.
הכלי מאפשר גם יצירת מבדק מקוון לתלמידים.


כיתה:

  • מורה יכול ליצור כיתה ולשייך אליה תלקיט/ים – לתלמידים של אותה הכיתה תהיה גישה לתכני התלקיט/ים.
  • מורה יכול לבקש מתלמידים ליצור תלקיט משלהם ולקשרו לכיתה שפתח – כך תהיה לו הרשאת צפייה לתכנים.

לרשותכם מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

תוכלו להעזר גם במדריכים ל-Edcanvas

מדריך: מקפיצים את חוויית הלמידה באמצעות Blendspace מאת שירלי אורמוביץ – חלק א | חלק ב

לרשותכם מדריך כתוב ומצולם מאת חגית פז וסמדר אילוטוביץ – לחץ כאן