Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ספר האגדה – אוצר אגדות חז”ל, גרסת הרשת

ספר האגדה
ספר האגדה לקט מקיף מספרות המדרש והאגדה שנערך על ידי ביאליק ורבניצקי ויצא לאור לראשונה ב-1911 אחרי כשמונה שנים של עבודת עריכה.
באתר ספר האגדה תוכלו למצוא מבחר סיפורים, עם קישורים למקורות שמהם ערכו אותם ביאליק ורבניצקי, ולפסוקים מן המקרא המוזכרים בהם.
לחלק מן הסיפורים מצורפים מבואות, קישורים להרחבה, והפניות לקריאה נוספת.

ספר האגדה לילדים: חלק מהסיפורים מופיעים בעיבודים לילדים, בתוספת איורים עם אפשרות להקראה.

 

Exit mobile version