Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

הוראה ברשת החברתית

אנו מדברים רבות על הפייסבוק והשימוש הנכון בו.

הדוגמה הקטנה המובאת כאן, מדגימה טוב יותר מכל הסבר את השימוש הנכון בפלטפורמה.

ריקי סגל, מורה למדעים, העלתה לקבוצת הפייסבוק של כיתת המדעים אותה היא מלמדת את תמונת הסממית המצורפת.

לא משימה להגשה, לא שיעור עמוס מלל. פשוט תמונה… בתוספת הנחיה פשוטה.

בעצם העלאת התמונה והטקסט, גלומים יתרונות השימוש בפלטפורמת הרשת החברתית:
המשכיות הקשר בין התלמיד למורה מעבר לשעות בית הספר. הפגנת היחס והאכפתיות שבשיתוף התלמידים בתמונה – אני חושבת עליכם גם כשמסתיים השיעור…
זאת תוך שהתלמיד נחשף, כאילו שלא במכוון, למושגים אותם הוא לומד בכיתה – אמצעי ההסוואה בהם משתמשים בעלי החיים וביניהם הסממית.

מקסים 🙂

 

עוד על השימוש בפייסבוק לצורכי הוראה, תוכלו למצוא בקישורים המצורפים:

פייסבוק בשירות ההוראה

התקנת TAB מותאם אישית בדף הפייסבוק

הטמעת פוסטים מפייסבוק באתרים

מהגרים בפייסבוק

על בטיחות בפייסבוק

אלבומי תמונות משותפים בפייסבוק

תזמון פוסטים בפייסבוק

Exit mobile version