Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

TimeToast – ציר זמן

TimeToast – כלי ליצירת ציר זמן.
* הכלי בתשלום
הכלי מאפשר הוספת טקסט, תמונה, קישור.
הכלי מאפשר, בנוסף לתצוגת ציר הזמן, גם תצוגת שורות מלל (טבלה)
הכלי מחייב הרשמה.

דוגמה לשימוש בכלי ניתן לראות בציר הזמן אשר יצרה דרורה נגב, מדריכה לגאוגרפיה ולמולדת חברה ואזרחות, המציג תחנות בחייו של אריק שרון.
דוגמה הוספת לשימוש בכלי – נלסון מנדלה.
מדריך כתוב מאת נעמה כהן ברוכי – לחץ כאן
מדריך כתוב מאת מנהל מדע וטכנולוגיה – לחץ כאן
מדריך כתוב מאת נוגה רוזנברג – לחץ כאן

לרשותכם מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה


אופציות נוספות ליצירת ציר זמן בקישור המצורף – לחץ כאן
Exit mobile version