Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Google Takeout

Google Takeout  – מאפשר ליצור גיבוי לנתונים ששמרתם בחשבון GOOGLE ולהורידם בקלות למחשב.

מאפשר גיבוי תיבת הדוא”ל, יומן, כונן הדרייב (מסמכים, מצגות, גליונות אלקטרונים, טפסים וכד’), אלבומי התמונות, יוטיוב ועוד.

מידע בעברית ניתן למצור בקישור

Exit mobile version