Playposit | סרטון אינטראקטיבי

educanon_playposit.gif

Playposit – הוא כלי המאפשר ליצור כיתה ווירטואלית, לשייך אליה סרטונים’ להלביש על גבי הסרטון שכבות מידע או שאלות ולעקוב אחר התקדמות התלמידים בתהליך הלמידה.


מאפשר הוספת שאלות ממגוון סוגים: חד ברירה, רב ברירה, שאלה פתוחה, השלם את החסר, סקר, דיון, הטמעת תוכן מהרשת ועוד.


מגבלות הגרסה החינמית:

  • עד 100 מענים בחודש (אם יש לכם כיתה יחידה של 25 תלמידים, תוכלו להקצות 4 פעילויות לחודש לאותה כיתה). מתאפס ב-1 לכל חודש.
  • הגרסה החינמית לא מאפשרת העלאת סרטון מהמחשב

אם ברצונכם שהתלמידים יוכלו לבצע את הפעילות מבלי להירשם אל הכלי: בעת שיוך משימה לכיתה (assign), לחצו על link > ואז על Advanced settings > וסמנו את האופציה do not require login


מדריך כתוב בעברית מאת החופש ללמד


מדריך מאת גילה קיסילביץ


לכלים נוספים המאפשרים הוספת שכבות לסרטון – לחצו כאן