Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Playposit | סרטון אינטראקטיבי

Playposit – הוא כלי המאפשר ליצור כיתה ווירטואלית, לשייך אליה סרטונים' להלביש על גבי הסרטון שכבות מידע או שאלות ולעקוב אחר התקדמות התלמידים בתהליך הלמידה.


מאפשר הוספת שאלות ממגוון סוגים: חד ברירה, רב ברירה, שאלה פתוחה, השלם את החסר, סקר, דיון, הטמעת תוכן מהרשת ועוד.


מגבלות הגרסה החינמית:


מדריך כתוב בעברית מאת החופש ללמד


מדריך מאת גילה קיסילביץ


לכלים נוספים המאפשרים הוספת שכבות לסרטון – לחצו כאן

Exit mobile version