Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

חיים ברשת: אתגרים וסיכונים ברשת

פוסטר ב-YouTube

הרצאה להורים בנושא אתגרים וסיכונים ברשת.
ההרצאה התקיימה בתאריך 18.12.2013, מטעם משרד החינוך – מנהל מדע וטכנולוגיה.
מרצה: ד”ר אבשלום אדרת – מייסד עמותת אשנ”ב.
אורך הסרטון: כ-35 דקות.

Exit mobile version