Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

למידה מבוססת פרויקטים | סרטון

למידה מבוססת פרויקטים הייתה אהובה עליי מאז ומתמיד, משום שהיא מעבירה את הכוח לידיהם של התלמיד והמורה כאחד ויוצרת צוותי פעולה מתעניינים המגויסים למשימת ההוראה-למידה.
מקום המאפשר לתלמידים ללמוד באמצעות עיסוק בנושאים המעניינים אותם, יביא בהכרח ליצירת תלמיד פעיל ויוזם, תלמיד שמכיר בערכו וביכולותיו. תלמיד שאינו רואה במורה ובבית הספר בכלל כוח מקרקע אלא כוח ממנף להגשמת חלומות.
פוסטר ב-YouTube

Exit mobile version