הגדרת אופציה לאיפוס סיסמה בחשבון GOOGLE

הגדירו פרמטרים לאיפוס סיסמה בחשבון GOOGLE, למקרה של שכחה או גניבת חשבון.