Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

בדיקת תקינות כתובת אתר | Down For EveryOne Or Just Me

Down For EveryOne Or Just Me

מאפשר לנו לבדוק את תקינות הקישור אליו לא הצלחנו להכנס, כדי שנדע האם להרגיש מקופחים…
כלי קטן באמצעותו ניתן לבדוק האם האתר אליו ניסית לגלוש ללא הצלחה
באמת אינו פעיל או שהבעיה היא אצלך…

מקור: freetech4teachers

Exit mobile version