Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ביל רנקין: על תפקידו המשתנה של המורה

ד”ר ביל רנקין סוקר את השינויים אשר חלו לאורך השנים באופן בו אנו ללומדים ומלמדים. שינויים המושפעים מההתפתחויות הטכנולוגיות אשר התרחשו לאורך ההיסטוריה האנושית – מימי קדם ועד ימינו אנו.

הרצאה באורך של 27 דקות (מרתקות !!!), המשאירה אותך עם מחשבות לגבי עצמך והתנהלותך…

חובת צפייה לכל מורה !

 

Exit mobile version