Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

נפגשים ברשת: מפגשים מקוונים לתלמידים

מתוך אתר אגף טכנולוגיות מידע

נפגשים ברשת – לקראת שבוע האינטרנט הבטוח, מציע אגף טכנולוגיות מידע סדרת מפגשים מקוונים המיועדים לתלמידים בנושא גלישה בטוחה ברשת. במהלך המפגשים, ייפגשו התלמידים סינכרונית עם מומחים שונים אשר ידונו עימם בנושאי אתיקה ומוגנות ברשת.

בכל המפגשים (אלא אם כן צוין אחרת) יש צורך בעמדת מורה הכוללת: מקרן, מסך, רמקולים, מיקרופון, אינטרנט והתקנה פשוטה של תוכנה.

למידע נוסף, הכנסו לאתר אגף טכנולוגיות מידע.

Exit mobile version