Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

סרגל הכלים של GOOGLE, בדפדפן Explorer

סרטון הדגמה מבית GOOGLE

Exit mobile version