פורטל בחינות הבגרות

כבר מריחים את בחינות הבגרות…
נכנסים לפורטל בחינות הבגרות, מאתרים שאלונים משנים קודמות ומביאים לכיתה.
*** ולא שוכחים לשנות את ברירת המחדל אשר מופיעה בסעיף “שנה” ל”הכל”…

483481_140620902784972_1160742450_n