Faturl

Faturl הוא כלי המאפשר לקבץ ברגע מספר גדול של קישורים לכדי קישור אחד
אותו ניתן לשלוח בדוא"ל או לפרסם בפייסבוק וכד'
(במקום לשלוח רשימה ארוכה ומסורבלת של כתובות).

השימוש בכלי אינו מצריך הרשמה.

 

____________________________________________________________

לקריאה נוספת על פלטפורמות לניהול קישורים – לחץ כאן