silk – יצירת / מיפוי אוסף מקוון

הכלי כנראה נסגר


Screenshot_35

Screenshot_33

silk – כלי המאפשר בניית מאגר ידע אודות נושא מסוים, תוך מיפויו על פי קריטריונים שהגדרתם.

הפלטפורמה מאפשרת עבודה בסביבה סגורה / פתוחה (Private / Public) וכן עבודה שיתופית על ידי הוספת שותפי עריכה / צפייה ספציפיים.

שימושים בהוראה: תלמידי הכיתה יוכלו למפות אובייקטים מסוגים שונים – אישים / צמחים / יישובים / מדינות וכו’ – על פי קריטריונים (תגים) שיקבעו מראש.

את המידע תוכלו להציג במגוון אמצעים וויזואליים – רשימה, טבלה, פאי, מפה ועוד, תוך בחירת הפרמטרים אשר יופיעו בכל תצוגה (מתוך התגים אשר הוזנו על ידי יוצר האוסף).

למדריכים (באנגלית) – לחץ כאן