Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

batchgeo

batchgeo – כלי המאפשר מיקום נתונים, המאורגנים כטבלה בגיליון אלקטרוני, על גבי מפה מקוונת.
באמצעות הכלי תוכלו להציג מגוון נתונים מיקום של מגוון אירועים היסטוריים.


מומלץ להשתמש בתבנית הגיליון האלקטרוני המוצגת באתר ולהתאימה לצרכים שלכם.
*** זכרו להקליד את המיקום (ארץ, עיר) בשפה האנגלית.
כמו כן, מומלץ לכתוב את כותרות העמודות State, City, Group בשפה האנגלית, בכדי לאפשר מיפוי נכון ומיון קבוצות לפי צבעים.

לרשותכם מדריך כתוב בעברית מאת שיר בוים-שוורץ (מטח) –  לחץ כאן

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

_________________________________________________________________

מורד שטרן עשה בכלי שימוש במהלך מבצע ‘עמוד ענן’, בכדי למפות את המקלטים באזור תל-אביב, על פי סוגם (מקלט ציבורי, מיקלט במוסד חינוך, חניון מחסה לציבור) – לחצו כאן לצפיה

יישומים בהוראה:  השוואה בין מיפוי יישובים או אישים והשוואה ביניהם על פי מוצא,  מפלגה ועוד.

Exit mobile version