Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

סיורים ווירטואליים לקראת חג הפסח

מעוניינים לסייר בפירמידות המצריות ?
לרשותכם שני כלים המאפשרים יציאה לסיור ווירטואלי, בלי לצאת מהכיתה.

Egypt Cairo Pyramids

explore ancient egypt


מקור: שיעור 10: טיול שדה / ד”ר גילה לוי-עצמון, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

Exit mobile version