Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

שמירה בענן ? ….

איפה נשמרים הקבצים ? באיזה ענן ? ….
מדריכי תקשוב מכירים את השאלה הזו היטב…

מצורפים סרטונים חביבים המסבירים את הנושא (כתוביות בעברית).


לרשותכם גם פוסט העוסק בהשוואה בין שירותי ענן

Exit mobile version