Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

algodoo | המחשת עקרונות פיזיקליים

algodoo – תוכנה המאפשרת המחשת עקרונות פיזיקליים, כגון: תנועה, התנהגות נוזל, אופטיקה וכדומה, באמצעות יצירת סצנות אינטראקטיביות מצוירות ב-2D.

באמצעות התוכנה, יכול כל מורה / תלמיד ליצור סימולציה בכלי ציור פשוטים (עיגולים, מצולעים, גלגלי שיניים, מברשות, מטוסים, חבלים, שרשרות ועוד), ליצור אינטראקציה בין האובייקטים, לבצע שינויים (סיבוב, שינוי גודל, חיתוך, שיבוט האובייקטים ועוד), להוסיף אלמנטים (נוזלים, קפיצים, צירים, מנועים, מדחפים, קרני אור, קליעים נותבים ועוד), לשחק עם כוח המשיכה, החיכוך, וכו’…

*** יש צורך בהורדת התוכנה.

 

 

 

 

 

 

למדריך כתוב מאת מנהל מדע וטכנולוגיהלחצו כאן

לרשותכם גם מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

למדריכים מצולמים נוספים (באנגלית) לחצו כאן*** מקור: הכלי פורסם לראשונה באתר מנהל מדע וטכנולוגיה

Exit mobile version