Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כלים ליצירת תלקיט (פורטפוליו)

תלקיט הוא אוסף מכוון של עבודות התלמיד (גמורות או בתהליך) המציג כוונות, מאמץ, התקדמות והישגים בתחום אחד או יותר. הפריטים בתלקיט משמשים כראיות לגבי הידע של התלמיד, לגבי יכולתו להשתמש בידע ולגבי מידת השקעתו בלמידה ומידת התקדמותו.

מידע נוסף בנושא התלקיט, ניתן למצוא במסמך חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה (עמודים 13-16)


כלים ליצירת תלקיט

הרשת מציעה מגוון כלים ליצירת תלקיט מקוון אותו יכול התלמיד לשתף עם המורה / הקבוצה (בחלקם קיימת אופציה להגדרת רמת השיתופיות).

כלים המתאימים לכך הם:
google drive
moodle
OneNote – כלי המצוי במחשבים רבים, כחלק מחבילת אופיס.
כלים מקוונים:livebindersroojoom | Blendspace |  drop | EduClipper | Padlet
כלים נוספים מאפשרים הצגה מפורטת יותר של התוכן, דוגמת silk, המהווה פלטפורמה למיפוי תכנים.
אך למעשה רבות הפלטפורמות היכולות לשמש לצורך העלאת תלקיט ולמעשה כל אתר (Google Sites | weebly | wix), בלוג (Blogger) פלטפורמה ליצירת דפי רשת (Populr | Tackk |Smore) ואף רשתות חברתיות מסויימות (Pinterest) יכול לשמש במה לצורך העניין.

Exit mobile version