Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Joy Tunes | לומדים לנגן

הפעם יש לי אורח מיוחד בבלוג… שמעוניין לספר על אתר באמצעותו הוא למד לנגן בחלילית 🙂

Joy Tunes – אתר לתרגול נגינה בחלילית ופסנתר.

שגיא מעטוף (כיתה ד) : בשנה שעברה המורה נידיה הראתה לנו משחק שאפשר לתרגל איתו נגינה בחלילית בבית במחשב. צריך שיהיה מיקרופון ורמקולים מחוברים למחשב. אם מנגנים טוב מקבלים נקודות ואפשר לשבור את השיא שלך. כשנכנסים למשחק צריך לבחור רמה. ברמה של המתחילים אפשר לעבור שלב רק אם מצליחים לנגן טוב. ברמה של המתקדמים אפשר לעבור רמה גם אם לא ניגנת טוב. יש במשחק גם עזרה – ציור של חלילית ואצבעות שלוחצות עליה, לפי הצליל שצריך לנגן. ואפשר גם להעביר שפה לעברית.

אוסיף על דבריו של שגיא, שהמשחק מאפשר למורה לעקוב אחר ביצועי תלמידיו (ראו סרטון מצורף).

 

Exit mobile version