Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

בני נוער עובדים | אפליקציה

Screenshot_1

אפליקציה של משרד הכלכלה לבני נוער עובדים.

אפליקציה המאפשרת לבני נוער עובדים לעקוב אחר שעות העבודה, להעריך מראש מה יהיה שכרם בסוף החודש, לקבוע לעצמם מטרה לחיסכון, להכיר את זכויותיהם כבני נוער עובדים וחובות המעסיקים ואפילו להתלונן על מעסיקים פוגעניים במינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה.

האפליקציה כוללת:

מידע מפורט על האפליקציה

קישור להורדה: אייפון | אנדרואיד | אייפון (ערבית) | אנדרואיד (ערבית)

 


*** מחנכים ומפעילי אתרים / דפי פייסבוק בית ספריים (כיתות ט-י”ב): מומלץ להנגיש את המידע לתלמידים.

Exit mobile version