Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

סרטון הסברה | Terror

פתחתם קבוצה בה אתם מקיימים שיח עם התלמידים ?

סרטון האנימציה המצורף, יוכל לשמש כפתיח לשיח בקבוצה בנוגע לזכות ישראל להגיב ובנוגע לדעת הקהל העולמית. ניתן לשוחח על האופן בו ישראל תופסת את הסכסוך, סיבותיו ומטרות הפעולה הצבאית, כיצד תופסים את המצב תושבי עזה ? מה החשיבות של דעת קהל עולמית אוהדת ? ועוד…

*** מקור: feeder

ושיחזור השקט במהרה !

Exit mobile version