Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

סרטון אינטראקטיבי | YOUTUBE

יוטיוב מאפשרת יצירת קישורים בין סרטון יוטיוב אחד למשנהו.
אופציה זו מאפשרת יצירת סרטון אינטראקטיבי בו הצופה בוחר את המשך העלילה / השיר הבא שיושמע וכן הלאה.

יצירת הקישור תתבצע באמצעות הוספת הערה לסרטון שבבעלותי (!) אליו אוכל לקשר כל סרטון (גם כזה שאינו בבעלותי).


מדריך בנקודות:


דוגמאות לסרטון אינטראקטיבי


מדריך מאת שרון מרגולין

מדריך מצולם מאת אורית פינטו


ניתן ליצור סרטון אינטראקטיבי בקלות מסרטונים המצויים על מחשבכם באמצעות הכלי Treehouse By Interlude.


יישומים בהוראה:
מורים לקולנוע יוכלו להשתמש בכלי ליצירת פרויקט קבוצתי בו מוצגות מספר אופציות להתפתחות העלילה או לחילופין זוויות צילום שונות.
מורים ומחנכים יוכלו לאפשר לתלמידיהם לצלם סרטונים המציגים דרכים שונות לפתרון בעיות, תוך שימוש בסמרטפון – כך יוכלו להציג מגוון דרכים לפתרון דילמות עליהם שוחחו בכיתה, החל ממה אתה היית עושה ? (נתקלנו באדם הנקלע לצרה, מה עושים ?), דרך מגוון אופציות להתמודדות עם סיטואציה מסוימת (לחץ חברתי, קושי להיחשף ועוד) ועד למספר דרכים לניתוח התנהגות בפסיכולוגיה או לפתרון בעיה בחשבון…

Exit mobile version