Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

עת הדעת | מערכת לניהול למידה

FireShot Screen Capture #004 - 'עת הדעת' - il-training_timetoknow_com_main_do

עת הדעת היא מערכת לניהול למידה בכיתה, הכוללת מערכי שיעור אינטראקטיביים חווייתיים לבתי הספר היסודיים במקצועות חשבון, אנגלית, עברית ומדעים.

סביבת הלימוד הדיגיטלית של “עת הדעת” מתחברת אל התלמידים באמצעות הכלים המוכרים להם: משחקי מחשב, סרטוני הנפשה, דיונים, משימות שיתופיות ואפליקציות, המובילות אותם לחקר עצמאי בכל המקצועות.

עת-הדעת מעמידה את השימוש במערכת ניהול הלמידה ובתכנים שפותחו על-ידה לרשות בתי-הספר תמורת התחייבות לרכישת הדרכה בסיסית ולטכנולוגיה בכיתות: מחשב עבור המורה אשר משמש לתכנון השיעור, ניהול השיעור, העברת החומר הנדרש, שליטה ובקרה על התקדמות העבודה של התלמידים וכדומה. עמדת מורה הכוללת מקרן, מסך ורמקולים מוגברים, המאפשרים להפעיל פריטי תוכן עבור מליאות ודיונים בכיתה. מחשבים ניידים לכל תלמידי הכיתה בזמן הלמידה, כולל חיבור לאינטרנט (רוחב פס מתאים), אוזניות ומיקרופון לכל תלמיד.

למדריכים באתר עת-הדעת

מצורפים שני מפגשים מצולמים, במהלכם מציג ד”ר דובי וייס, המדען הראשי של עת הדעת, את מיומנויות המאה ה-21 הנדרשות מבוגרי מערכת החינוך, וכיצד הן באות לידי ביטוי בסביבת עת הדעת. המפגשים מתמקדים בשילוב של שתי מיומנויות: פתרון בעיות ושיתופיות. שתי מיומנויות אלה מודגמות בהקשר של שיעור במתמטיקה מתוך תכנית עת הדעת, שבו נדרשים התלמידים להתמודד עם בעיית אומדן פתוחה בשברים עשרוניים, הנטועה בתוך סיפור מסגרת רלוונטי.


עת הדעת מציעה גם ספרים דיגיטליים, לרשותכם סרטון מידע


מורים שבבית ספרם לא מופעלת סביבת עת הדעת ומעוניינים להתנסות בפעילויות או אף להציגן לתלמידיהם באמצעות מחשב+מקרן יכולים לפנות לבקשת סיסמה ללא כל התחייבות או צורך בהדרכה.

Exit mobile version