Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

world time buddy | ממיר זמן

world time buddy – כלי המאפשר להמיר תאריך&שעה בכל מקום בעולם לשעון מקומי.

מתאים במיוחד לבירור מועדי וובינרים המתקיימים ברשת.

כל שיש לעשות הוא להוסיף את המדינות המבוקשות למחולל, על ידי איתורן בשורת החיפוש ולחיצה על ENTER.


 

כפי שניתן לראות בצילום המסך המצוי מטה, במידה ונרצה לתאם פגישה עם אדם הנמצא בתאילנד, בתאריך 25 ביולי, שעה 21:00 שעון מקומי תאילנד:

שימו לב – יש אפשרות לסמן טווח שעות וכך לבדוק מתי מועד תחילת הפגישה ומתי סיומה – המידע יתקבל בחלק השמאלי של המסך.

Exit mobile version