Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תלמוד ישראלי

תלמוד ישראלי

ערכת לימוד והעשרה שבועית הכוללת מושגים וערכים יהודיים, ישראליים וציוניים, שמטרתה הנגשת התלמוד לעולם הילדים.

הרשמה לקבלת גיליון שבועי בדוא”ל


גרסת אודיו
צוות הספרייה המרכזית לעיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים מנגיש את את ערכות הלימוד וההעשרה ומפרסם את קבצי האודיו ב-SoundCloud.

 

Exit mobile version